Etiket arşivi: Rüyada Deniz Dalgası

Rüyada Deniz Görmek

Deniz

RUYADA DENİZ: Dânyal (a.s.) buyurmuştur ki: Rüyada deniz görmek, mutlaka devlet yöneticisi veya fazilet sahibi âlim ile tabir edilir. Rüyada deniz görmek ile alakalı geniş kapsamlı rüya tabirleri için alt bölümdeki tüm başlıklara bakabilirsiniz.

Câferi Sâdık (r.a.) buyurmuştur ki: Rüyâda deniz görmek, altı çeşit tâbir edilir: Devlet başkanı, büyük bir idareci, âlim, ilim, mal, iş. Bazı İslami tâbirciler demişlerdir ki: Rüyâda deniz görmek, kadri yüce, ah­lâk sâhibi bir adam ile tâbir edilir.

Diyanet Yorumu: Rüyada deniz görmek, evli olmayan için hayırlı bir kısmete, bekar ve genç için hayırlı bir hayata, orta yaş grubu için emniyette olmaya, orta yaş üstü için hastalıklardan emin olmaya delalet eder. Bir rivâyete göre: Denizin üzerinde ayak üzeri durduğunu gören kimse, devlet başkanından ve hükumetten bir faydaya kavuşur. Denizin yerden kalktığını görmek, zorba ve zâlim bir devlet yönetici­sinin ölümüne tabir edilip, yorumlanır.

İslami Yorumu: Rüyada deniz görmek: eğer ehliyse hayırlı ilme ve bol amele, denizi temiz ve saf gören içinse hayırlı bir hayata, mutluluğa delalet eder. Denizin küçüldüğünü gör­mek, zâlim devlet yöneticisinin gücünü kaybedip o memleketten gideceğine ve halkın rahat etmesine, denize girip daldığını görmek, devlet yöneticisinin emrine mukâbele edeceğine, eğer hasta ise, derdinin şiddetlenmesine işaret eder.

İmâmı Nablûsi (r.a.) şöyle buyuruyor: Deniz görmek, güçlü, heybetli, adil, şefik bir devlet başkanı, tüccar malları, ecir için vesile ile tâbir olunur. Rüyâda deniz gören kimse, arzu etiği şeye kavuşur.  Rüyâda bütün denizin suyunu içtiğini gören kimse, fevkalede büyük bir makam ve mevkiye erişir, ömrü uzun olur. Deniz suyundan susuzluğu geçecek kadar içtiğini gören kimsenin ömrü uzun olmakla beraber eline bolluk içinde geçineceği kadar servet girer.

Denizden su almak istediğini gören kimse, hükü­metten bir şey ister, sudan verildiği kadar amacına erer. Deniz suyun­dan kova, testi, bidon gibi bir şeye doldurduğunu gören kimse, Allah tarafından servet, sermâye, kıymetli bir eşya veya paraya sahip olmak­la beraber mülke mazhar, devlet ve rahat ile huzurlu ve mutlu bir ha­yatı olur.

İslam Ulemaları şöyle buyuruyor: Deniz rüyaları ender ve anlamlı güzel rüyalar dandır.  Genelde hayır ile yorumlanır. Denizde yıkandığını görmek ne anlama gelir, günahlardan tövbeye ve arınmaya işarettir. Bir kimse Deniz üzerinde yürüdüğünü görse ve ayakları da ıslanmıyorsa, yani rüyada denizde yürüdüğünü görmek cehennem ateşinden emin olmaya veya kurtuluşa işaret eder.

Rüyada Deniz Görmek ile Alakalı Uyarıcı ve Bilgi verici Yorumlar

 • Denize girip yüzemediğini gören kimse, hapsolur.
 • Denize işediğini görmek, hatada ısrara işarettir.
 • Denizden tuzlu su içti­ğini görmek, haramdan mal kazanmaya.
 • Denizden tatlı su içtiğini gör­mek, helâl mal, mülk, para, altın gibi kıymetli şeylere,
 • Taş­ kın deniz üzüntü, fitne ve çapulculuğa,
 • Deniz suyunda kaybolmak bü­yük bir belâ çıkmasına ve sonradan, uydurma bir şey çıkmasına,
 • Denizde kaybolmak, halkın arasında rağbet bularak benimsenmesine yorumlanır.
 • Deniz de boğularak ölüm İslam’dan çıkarak vefâttır.
 • Denize gömüldüğünü görmek, selâmetle yolculuğa işarettir.
 • Denizin üzerinde yürüdüğünü gören kimse, yolculuğa gider, hayra kavuşur.
 • Denizden su aldığını gören kimse, devlet yönetici­sinden veya hükumetten para alır.
 • Okyanus görmek, büyük, şevketli, kuvvet ve kudret sâhibi bir devlet başkanı ile tâ­bir olunur.
 • Tuzlu denize girmek rüyâsı iyi değildir, diyenler de vardır. Suyundan içmek de hayır sayılır.
 • Rüyada Bol tuzlu deniz görmek, üzün­tü, keder ve büyük bir felâkettir.
 • Denizin aktığını görmek, o bölge yö­neticisinin değişmesine tâbir edilip, yorumlanır.
 • Kan denizi görmek, o yer­de fitne ve fesad çıkmasıyla kan akmasına yorumlanır.
 • Denizde akıntının durduğunu görmek, devlet başkanının veya hükumetin işlerinin durmasına,
 • Deniz suyundan içtiğini gören kimse, içtiği derecede âlim ve edip olur.
 • Denizi geçen ise, düşmanın malını ganimet olarak alır.
 • Bulanık ve çamurlu denizde battığını görmek, bir belâya,
 • Denizin üstünde durduğunu görmek, hükumetten ümit etmediği bir bağışa kavuşmaya,
 • Denize gark olarak vefât ettiğini görmek, şehit olmaya işarettir.
 • Denize düşen birini kurtarmak, elinize geçecek iyi bir kazanca yorumlanır.
 • Deniz feneri görmek, mutluluk ve iş kapısı ile yorumlanır.
 • Rüyada Dingin deniz görmek, sıkıntılarının bitmesine, ve üzüntülerden kurtulmaya,
 • Rüyada Çalkantılı deniz görmek, hayatının karışmasına, sevdiği biri ile tartışma yaşamaya,
 • Denizden hazine çıkarmak, bir ganimete, evliliğe ve hayırlı bir işe, bir dost dan destek görmeye,
 • Rüyada Denizin taşması, bulunduğu hanede veya çalıştığı yerde sıkıntı yaşamaya ve kurtulmaya,
 • Denizin suyunun süt, bal, yağ, gibi iyi ve faydalı bir şeye dönüştüğünü görmek, devlet başkanı için hayırlı değildir.

 

Masmavi Deniz Görmek

Rüya sahibi güzel ve ter temiz mavi renkte deniz görmek, Rüyada Masmavi deniz görmek ile aynı tabir edilir. Rüya sahibinin güzel bir hayat süreceğine huzura, ve endişelerden emin olmaya işaret eder. Bazende rüya görenin hayatına yeni değerlerin, gireceğine ve yeni birilerinin hayatına katılacağına işarettir.

Deniz Kenarı Görmek

Bir kimse rüyasında deniz kenarında olduğunu görse emniyette olduğuna işaret eder. Yaşadığı sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Rüyada deniz kenarı görmek, deniz ortasında olmaktan daha iyi sayılabilir. Bir başka açıdan bakarsak, rahatlama ve huzuru da simgeleyebilir.

Rüyada Deniz Seyretmek

Uzaktan denize bakmak yada deniz kenarında, tepede yada yeşil bir alanda denizi seyrettiğini görmek, feraha ve huzura mal, mülk, servet, ile yükselmeye işlerde başarıyı elde etmeye, bazende miras ile tabir edilir ve rüyanız tasvir edilip yorumlanır.

Denize Açılmak

Yüzerek veya Denize tekne veya kayıkla açılmak, cesareti ve özgürlük arayışınızı temsil eder. Bu rüyayı gören kişi eğer ehli biriyse güç ve azamet ile insanları etkisi altına alır. Rüyada denize açılmak, bazende başarılı bir iş ile o işte yükselmeye işaret eder.

Denizde Durmak ve Oturmak

Denizin tam ortasında veya bir kısmında olduğunu ve bir şey yapmayıp sadece beklediğini görmek, elem ve tasa içinde olmaya sıkıntıları için çözüm bulmamaya, ve ümidini kaybetmiş bir konu hakkında elleri kolları bağlı beklediğine, ve bu şekilde devam ederse üzüntü duyacağına işaret eder. Denizde oturmak veya durmak kişi için sıkıntılıdır.

Denizde Yıkanmak Temizlenmek

Deniz kenarında kişi eliyle suyu alıp üstünü ve giysilerini yada bedenini temizlediği görse, bu kimse tövbe eder. Günahlarından emin olur, günahlarına mağfiret diler. Rüyada Denizde Yıkanmak, hasta için şifa bulmaya, fakir için bolluk ve genişliğe, normal biri için de her ikisi dahilinde zafere ve günahlardan tövbeye işaret eder.

Fırtınalı deniz

Denizde çok fırtına olduğunu ve kendini bunu izlerken görmesi, yada bu fırtınalı denizde olduğunu görmesi, iki türlü tabir edilir. İçinizdeki duygu karmaşalarını sembolize etmektedir. Hislerinizin değişmesi, ve istemeyerek ten çevreye ve kendine zarar vermesine, rüyada denizi fırtınalı görmek ve izlemek, sosyal yaşantısında fazla abartıya kaçmaması gerektiğine harcamalarına dikkat etmesi gerektiğine yorumlanır.

Denize işemek

Bir kimse rüyasında denize işerse, veya rüyada denize işediğini görmek: Hırs ve öfkeye, ve hırslarından ve öfkesinden dolayı büyük sorunlar yaşamaya, daha temkinli davranması gerektiğine, bu rüyayı dikkate alıp günahlardan kaçınması gerektiğine işaret eder.

Deniz köpüğü

Deniz kenarında veya ortasında, Rüyada deniz köpüğü görmek: Günahlarının affına ve bağışlanmaya, hatalarından vazgeçip tövbe etmesine, bazende bu halden sonra iyi mertebelere ereceğine rüyanız delalet eder. Rüyada Deniz köpüğü gören kişi, bazende zengin olur diye yorumlanır.

Deniz kıyısı

Bir kimse rüyada deniz kenarında yani kendini Rüyada deniz kıyısında görmüşse, bazı rüya alimleri şöyle buyuruyor: Rüyada deniz kıyısı görmek, elem ve tasalardan, sıkıntılardan, hastalıklardan, kötü ve haset kimselerden emin olmaya ve varsa dertleri kurtulacağına alamettir.

Dalga sesleri

Rüyada bir kimse denizin dalgalandığını ve bu dalgaların seslerini işittiğini görmesi şöyle yorumlanır. Rüyada Dalga sesi duymak, bir haber alacağına veya bu haberden haberdar olduğuna, bir sırrı işitmeye veya sırrı ifşa etmeye, ifşa olunmasına delalet eder.

Denize girmek

De­nize girdiğini gören kimse, büyük bir devlet başkanının huzuruna gi­rer veya azim bir devlete erer. Makamı yükselir ihtiyaçları giderilir, denize girip çıkamayan yeni bir iş alır ve o işte yükselir. Rüyada denize girmek, bir hal den başka bir hale ermeye de yorumlanır.

Durgun ve Saf Deniz görmek

Deni­zi saf ve durgun, düzgün görmek, adil devlet başkanına; Rüyada Durgun deniz görmek, hayatının yola girmesine karmakarışık durumların izalesine, bazende varsa büyük bir sıkıntısı bundan kurtulmaya tasvir edilir.

Denizden Su içmek

Sakin ve düzgün denizden su içtiğini gö­ren kimse, âdil devlet başkanından veya vekillerinde hayır görür. De­nizi tamamen içtiğini gören kimse, eğer buna ehil ise, büyük bir mül­ke istek ve arzusuna kavuşmuş olur. Rüyada Deniz suyu içmek; Eğer halktan biri ise, büyük bir hayra erer.

Deniz Suyu içmek

Kirmâni (r.a.) demiştir ki: Rüyâda denizden su içtiğini ve suyun soğuk olduğunu gören kimse, biriyle davâ ve münakaşaya düşer, rüyâ sâhibi âlimlerden ise, ilmi artar, devlet başkanının yakınlarından ise, başkanın itimadına kavuşur. Denizden sıcak su içtiğini gören kimse, belâya ve sıkıntıya düşer. Eğer içtiği su tatsız ve kötü kokulu ise, düş­manının kendini yeneceğine, bir rivâyete göre hükümet tarafından, çözümü zor ve karışık olan işlerinde zorluk çıkarılmasına tâbir edilip, yorumlanır.

Deniz Hayvanlarıyla Konuşmak

Câbir’ül Mağribi (r.a.) demiştir ki: Deniz hayvanlarından birinin kendisiyle konuştuğunu görmek, hükümetin sırlarının dışarıya sızmasına, denizin dalgalanıp karıştığını ve havanın karardığını görmek, kargaşa ve isyana, yaşlı ve ça­resizlerin çokluğuna tâbir edilip, yorumlanır.

Denizin Kuruduğunu görmek

Câbir’ül Mağribi (r.a.) demiştir ki: Rüyâda denizin kuruduğunu görmek, zamanın devlet başkanı veya memleketi idâre etmekle görevli olanlarının vefâtına veya askerinin çok zayiat vermesine veya mağlûp olmasına, denizi bir damla kalmayıncaya kadar içtiğini görmek, rüyâ sâhibinin lâyık ise, büyük mülke ve ilme nâil olmasına ve bununla za­fer kazanmasına, eğer ehil değilse işlerinde başarılı olmasına tâbir edi­lip, yorumlanır.

Bulanık Deniz Görmek

bulanık, herke­sin bildiği gibi dalgalı hâlde görmek, zorba ve zâlim bir devlet başkanına tâbir edilip, yorumlanır. Arkadaş çevrenize dikkat etmelisiniz sizi sıkıntıya sokacak arkadaşlarınız olacağına delalet eder.

Dalgalı Deniz Görmek

Dalgalı deniz görmek bazı sorunlardan sonra gelecek güzel mutlu günlere işaret eder. Hayatının hiç ummadığı bir anda karışacağına ve arzularına kavuşmasının gecikeceğine, umudunu yitirmemesi gerektiğine yorumlanır.

Denizde Boğulmak

İbni Şirin rahmetullah demiştir ki: Denizde boğulduğunu sonra kurtulduğunu gören kimse, Dünya işlerinde sıkıntıya düşer sonra bunlardan kurtulur. Denize girip suyun dibine kadar battığını ve çamura bulandığını gören kimse, devlet yöneticisi veya hükumetten üzüntüye düşer. Kendini Denizde boğulmak üzere görmek, ve kendisini bir kurtaran olmadığını, sâhili göremediğini gören kimse, hükümet tarafından bir belâya düşer ve bundan kurtulamaz.

Denizi Uzaktan Görmek

Denizi uzaktan gören kimse, ve yanına yaklaşamayan bir şey ümit eder fakat ona ulaşamaz. Uzaktan denize bakmak, Rüyada deniz manzarası izlemek, hayal ettiği özlem duyduğu hayat için mücadelesinde başarılı olacağına yorumlanır.

Deniz Olmayan Yerde Deniz görmek

Deniz olmayan bir yerde deniz meydana geldiğini görmek, devlet başkanı veya askerin oradan geçmesine tâbir edilip, yorumlanır. Bazen de büyük bir devlet yatırımı almaya ve rüyanın görüldüğü mahalle iyi bir yatırımın geleceğine işaret eder.

Denizden Yenilecek bir şey çıktığını görmek

Câbir’ül Mağribi (r.a.) demiştir ki: Denizden yenilecek bir şey çıkardığını görmek, helâl rızık elde etmeye, denizden mâden ve mücevher ve sair hayatta beğenilen bir şey çıkardığını görmek, hayırlı bir haber veya maddi-manevi bir destek maddi menfaat ve yardımlaş­maya, çıkardığı şey çirkin ise, düşmana zafere, rüyâ sâhibi âlimlerden ise, ilminin artmasına, denizden zararlı bir şey çıkardığını görmek, düşmanın memleketi işgâline tâbir edilip, yorumlanır.

Denizde Yüzdüğünü Görmek

Denizde yüzdüğünü görmek, devlet yöneticisi tarafın­dan sıkıntıya düşmeye veya hasta olmaya. Yüzmekten çıktığını gör­mek, kederden kurtulmaya ve hastalıktan şifâya, denizi bir tarafından diğer tarafına geçtiğini görmek, sıkıntısından kurtulmaya tâbir edilip, yorumlanır. Denizde yüzmek için uğraştığını gören kimse, bir işe girerek onunla uğraşır, Bir rivâyete göre mahkum olarak kurtulmaya çalışır.

Deniz Üzerinde Yürümek

Denizin üzerinde yürüdüğünü ve ayaklarının ıslanmadığını gören kimse, cehennem ateşinden kurtulur ve Dünya’da iyi insanlardan olur. Rüyada denizde yürüğünü görmek, bahtın şansın, talihin kısmetin açılmasına yorumlanır.

Denizden Su almak

Denizden su aldığını gören kimse, devlet yönetici­sinden veya hükümetten para alır. Veya hükümetin maddi-manevi desteğiyle ilim tahsil eder. Denizden su almak istediği halde engellen­diğini gören kimse, hükümetten para almak isterse de alamaz, veya ça­lışırsa da ilim tahsil edemez.

Denizde Gusül Abdesti almak

Rüya sahibi kişi rüyasında denizde abdest yani gusül abdesti aldığını görse, denizde guslettiğini görmek, günahla­rının af olunacağına, servet, sermâye, kıymetli bir eşya veya paraya sa­hip olmakla beraber mülkünün artacağına tefsir edilir.

Denizi İkiye Bölmek

Kendi ile gideceği yol arasında denizin engel olduğunu gören kimse ve denizi elleriyle ikiye bölen kişinin rüyası eğer yolcu ise, yol­culuğundan geri kalır veya hükumet, işlerine bir engel çıkarır. Suyu tuzlu veya acı ve bulanık bir denizde veya gölde battığını gören kimse, şiddetli tasa ve kedere düşer. Denize dalıp suyun altında kaldığını gören kimse, ve bunda zahmet çeken öldürülür veya şehit olur. Bir rivâyete göre gü­nahlarına tövbe bile etmeden âniden ölür.

Modern Rüya Tabirlerine Göre

Ebû Sâid’ül Vaaz (r.a.) demiştir ki: Rüyâda görülen Tatlı sulu bir gölün kuruması, büyük bir âlim veya cemaat liderinin vefâtına, Bir rivâyete göre bir insanın denize garkolması devlet yöneticisi tarafından ölümü­ne işarettir.

Denize Düştüğünü Görmek

Denize düştüğünü kâh çıkıp kâh battığını ve ellerini hare­ket ettirerek yüzdüğünü gören kimse, yüksek makama ve devlete ka­vuşur. Denize girdiğini ve sonra çıktığını gören kimse, Dünya’dan di­ne ve iyiliğe yönelir.

Bâzı rüyâ tâbiri âlimlerine göre: Denize gark olmak rüyâsı Dünya nimetleri ve servete tâbir edilip, yorumlanır. Bir şey çıkarmak üzere denize daldığını gören kimse, bir işi ve makamı veya bir şeyi elde et­meye gayret eder. Eğer denizden aradığını bulup çıkarır ise, zorlukları atlatıp başarılı olur.

Bâzı rüyâ tâbiri âlimlerine göre:  Deniz suyunun bir yeri bastığını, her tarafı kapladığını görmek, oraya bir âdil devlet başkanı veya memleketi idâre etmekle görevli olanların gelip halkın ondan fayda ve iyilik, maddi menfaat ve yardım görmesine;  uzaktan denizi görmek, ar­zu ettiği devlet ve ikbale yaklaştığına rüyanız yorumlanır.

Deniz Rüyası psikolojik Yorumu

Rüyada deniz görmek, bilinçaltı ve bilinç dışı değilde bilincinizin arasındaki gidip gelme arasında var oluşunu simgelemektedir. Deniz duyguları hisleri simgeler. Deniz bazen aşk, umut, ümit ve iyi hevesleri temsil eder. Denizde acı çekmek, sıkıntı duymak olduğu gibi eğlence ve mutluluk’da vardır. Rüyada deniz aslında Bilinçaltınız ile size uyarıcı ve bilgi verici rüyalardan olabilir bu rüyaya önem göstermelisiniz. Size duygularınızın ne olduğunu ve ne anlama geldiğini, kaderi nispeti bir takım haberlerden vermeye çalışıyor.

Önemli Not: İslami Kaynaklardan oluşturulan ve Diyanet yorumlarıyla desteklenmiş, Büyük alim ve Ulemaların yorumlarıyla, oluşmuş tüm İslami Rüya Tabirleri Ansiklopedilerin’de yer alan İslami Rüya Tabirleri ile Rüyada Deniz görmek ile alakalı tüm ayrıntılı yorumları okudunuz, daha farklı ve karışık bir rüya gördüyseniz bizimle paylaşın, rüyanızı kişiye özel yorumlayalım.