Rüyada Yılan Görmek

Yılan

RÜYADA YILAN: Rüyada yılan görmek hilekar ve düzenbaz bir düşmanla tabir edilir. Evinde yılan görmek düşmanın evde olduğuna, dışarıda yılan görmek düşmanın dışarıda olduğuna tabir edilip, yorumlanır.

İslami Tabirleri: Yılan rüyası; hile düşünen ve sinsi düşmana, hile yapan hadsiz bir kimseye delalet eder. Rüyada yılan İslami tabiri ile şöyle simgelenir. Yılanı boğmak, ezmek ve ona galip gelmek düşmanı yenmek demektir.

Diyanet Yorumları: Yılan rüyada görmek; hayır ve hasenat sahibi bir kimse için, saflığa ve hileye uğramasına ve gizli saklı bir düşmanı olduğuna delalet eder.

İmamı Nablusi (r.a) diyor ki: Yılan sokması, düşmanı tarafından zarara uğramasına ve bir sıkıntıya düşmeye yorumlanır. İslami tabirleri ile rüyanızı bu sayfamızda okuyun. ‘Rüyada yılan’ görmenin tüm ayrıntıları anlamlı ve manalı hayırlı yorumlanmıştır.

Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki: Yılan rüyası on türlü tabir edilir: Gizli düşmanlık, gelir, rahat bir hayat, saltanat, emirlik, devlet, eş, çocuk, ölüm, sel ile yorumlanabilir.

Rüyada Yılan Görmek

Rüyada Yılan Görmek; hileye, düşmanlığa yorumlanır. Diğer rüya tabircilerin görüşüne göre yılanı öldürmek iyilik, yılanı kovalamak, güzellik ve hayırlı olacağına ve rüyada yılanı ezmek, düşmana galip gelmeye, yılan yemek ve yutmak, düşmanınızın malından faydalanmaya ve bolluğa nail olmaya işarettir.

Rüyada Kanatlı Yılan Görmek

Rüyada Kanatlı Yılan Görmek; Kanatlı bir yılan gören, ve onu istediği gibi idare eden servet ve paraya nail olur, şansı yaver gider, güç ve yetki, sahibi olur.

Rüyada Ayaklı Yılan Görmek

Rüyada Ayaklı Yılan Görmek; düşmanın kuvvetine tabir edilip, yorumlanır. Ayaklı yılan görmek, eğer yılanlar etrafında toplanmışsa akrabalarının kendine düşman olduklarına yorumlanır.

Rüyada Ölü Yılan Görmek

Rüyada Ölü Yılan Görmek; Bir yılanı öldürmek yada Ölü yılan görmek, herkese düşmanını yenerek mahvü perişan eder, mal ve mülküne el koyar.

Rüyada Yılan Öldürmek

Rüyada Yılan Öldürmek; Bir yılan öldürdüğünü rüyada gören, düşmanına zafer bulur. Yılanın eti, derisi, kanı ve kemiği düşmanın malına tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılan Tutmak

Rüyada Yılan Tutmak; Yılanın kendisine itaat ettiğini ve onu istediği gibi tuttuğunu ve kullandığını görmek güç, makam ve yetki sahibi olup Dünya nimetleri emrinde olmaya, mal ve mülkü artmaya tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılan Sevmek

Rüyada Yılan Sevmek; Yılanın kendisine kötü söz söylediğini gören, düşmanı ile kavga eder veya düşmanının yaptığı işlerin sonunda zarara uğrar. Rüyada Yılanı sevmek, düşmanı tarafına ilgi duymaya işaret eder.

Rüyada Yılanla Konuşmak

Rüyada Yılanla Konuşmak; Yılanın kendisine güzel bir sözle hitap edip söylediğini gören, düşmanı ile barışır. Diğer rüya tabircilerin görüşüne göre iyilik, güzellik ve hayırlı olacağına ve faydalanmaya nail olur.

Rüyada Yılandan Korkmak

Rüyada yılandan korkmak; düşmanı tarafından bir zulme uğramaya ve biz zarar göreceğine,  bir yılan görüp korktuğunu görmek bazı tabircilere göre; büyük hayırlara tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılandan Korkmadığını Görmek

Rüyada Yılandan korkmak ve korkmadığını görmek; Bir yılandan korktuğunu gören, düşman şerrinden emin olur. Bir yılan görüp korkmadığı halde ondan kaçtığını gören, sıkıntı veya üzüntüye düşer.

Rüyada Yılandan Kaçmak

Rüyada Yılandan kaçmak düşmanın şerrinden emin olmak demektir. Rüyada Önünde giden bir yılanı tutup onunla oynayan korktuğu düşmandan kurtulur.

Rüyada Uçan Yılan Görmek

Rüyada Uçan Yılan görmek; Rüyasında bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını görmek işlerinin verimliliği, ilişkilerinin güzelliği ile mutlu bir hayata tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılan Dolu Yer Görmek

Yılan dolu bir yer görmek Müslümanlara düşmanlık etmeye delildir. Rüyada yılan dolu yer bir çok kişinin düşmanlık görmesine tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Sokakta Gezen Yılanlar Görmek

Rüyada Sokakta gezen yılanlar görmek; düşmanının rahatça dışarıda gezdiğine ve zulme uğraması durumu olduğuna ve daha dikkatli olması gerektiğine rüyanız yorumlanır.

Rüyada Yılan Yumurtası Görmek

Rüyada Yılan Yumurtası görmek; Yılan yumurtası zayıf düşmanla tabir edilir. Genelde ender rastlanan bir rüyalardan olan bu rüyayı gören kimse eğer bir yılana ait yumurta görse düşmanını hafife almadan zayıf olduğunu anlaması gereklidir denilmiştir.

Rüyada Yılan Isırması

Rüyada yılan ısırması; zarar uğramak ve düşmanından laf duymak yada bir söze kırılmak ile tabir edilir. Rüyada yılanın ısırdığını görmek, üzüntü ve kederdir. Rüyada yılanın ısırmaya çalıştığını görmek korkularından emin olmak ile tabir edilir.

Rüyada Yatağında Yılan Görmek

Rüyada yatağından yılan çıkması, hanede sıkıntıya düşmeye ve evinde olan bir düşmanlığa, Rüyada yatağında yılan gören düşmanı olduğuna ve daha dikkatli hareket etmesi gerektiğine yorumlanır.

Rüyada Avret Yerinden Yılan Çıkması

Rüyada Avret Yerinden Yılan Çıkması; Câbir’ulMağribi (r.a) demiştir ki: Rüyada burnundan, memesinden, cinsi organından yılan çıktığını veya çıkardığını görenin evladı kendisine düşman olur.

Rüyada Yavru Yılan Görmek

Rüyada yavru yılan görmek; düşmanlarının çoğalmasına şuan düşmanlarının pasif olduğuna delalettir. Bazı tabircilere göre bu rüya bir başarıya delalet eder.

Rüyada Evde Yılan Görmek

Rüyada evde yılan görmek; rüya sahibinin hanesinde düşmanları olduğuna ve evine giren çıkan bir düşmana ve art niyetli bir kadına delalet eder.

Rüyada Su Yılanı Görmek

Rüyada Su yılanı görmek; su yılanı rüyada görmek hatırı sayılan değerli bir kişiyle sohbete, ejderha görmek dahi kuvvetin çok fazla olmasına tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılan Yemek

Rüyada Yılan Yemek; Düşmanına galip gelmeye ve onun malından faydalanmaya işaret eder. Rüyada Yılan yemek İslami tabirlere göre, Yılanın eti, derisi, kanı ve kemiği düşmanın malına tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılan Sokması

Rüyada Yılan Sokması Görmek; yılanların kendini soktuğunu görmek onlardan zarar göreceğine, Rüyada yılan sokması görmek, sokmamaları zararlarının dokunmayacağına tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Oturan Yılan Görmek

Rüyada oturan yılan görmek; mal sahibi edecek kazanca, beklediği gibi işlerinin yolunda gitmesine hatta düşmanlarını imrendirecek kazanç ile tabir edilir.

Rüyada Havadan Yılan Düşmesi

Rüyada Havadan Yılan Düşmesi ve yılan yağdığını görmek; Bir yere havadan bir yılan ölüsünün düştüğünü görmek o memleket yöneticisinin vefatına tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılan Çiğnemek

Rüyada Yılan Çiğnemek; düşmanına galip gelen bir adama delalet eder. Rüyada Yılan çiğnediğini yediğini ağzında çiğnediğini görmek; düşmanının malını yemeye ona zarar vermeye delalet eder.

Rüyada Yılan Avlamak

Rüyada yılan avlamak; bir işte başarı sağlamak ve insanlar tarafından taktir edilmek ile rüyanız yorumlanır.

Rüyada Yılan Almak

Rüyada yılan almak; Bir yılana sahip olup ondan korkmadığını görenin halk içinde değeri artar. Rüyada yılan aldığını görmek, düşman sahibi olmaya da yorumlanabilir.

Rüyada Yılan Ezmek

Rüyada yılan ezmek; Bir ölü yılan gören, düşmanın şerrinden korunur. Bir yılanı öldürüp parçaladığını gören, düşmanına galebe edip ondan hakkını alır.

Rüyada Yılan Eti Yemek

Rüyada yılan eti yemek; düşmanı rezil etmek ve ona galip gelmek mal ve mülk sahibi olmak ve fakir için zenginlik demektir.

Rüyada Yılanın Erkeğe Dönüşmesi

Rüyada Yılanın erkeğe dönüşmesini görmek; erkek bir düşman edindiğine ve yeni düşmana rüyanız yorumlanır.

Rüyada Kavga Eden Yılan Görmek

Rüyada Kavga eden yılanlar görmek; düşmanlarının birbirine düşmesine ve kavga etmelerine ve düşmanlarından emin olmaya rüyanız tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılan Zehiri Görmek 

Rüyada Yılan zehri görmek; düşmanının yaptığı bir çok şeyden haberdar olmaya ve bir konun açığa çıkmasına ve zarara uğrayıp telafisi zor olacak bir sıkıntıya düşmeye rüyanız yorumlanır.

Rüyada Yılan Zehirlemesi

Rüyada Yılan zehirlemesi görmek; eğer kendi zehirlenmiş ise düşmanından bir zarar ve kayba uğramaya rüyanız yorumlanır.

Rüyada Yılan ve Köpek Görmek

Rüyada Yılan ve köpek görmek; ikisi de her ne kadar düşman olarak yorumlansa da, köpeğin sadakati rüyayı bozuyor ve rüyanız düşmanlarınızın size dost olmasıyla yorumlanıyor.

Rüyada Yılan ve Kedi Görmek

Rüyada Yılan ve kedi görmek; ikisi de her ne kadar düşman olarak yorumlansa da, kedinin nankörlüğü ve sahip tanımazlığı rüyayı bozuyor ve rüyanızın bir birine düşmesine ve güzlü düşmanınızı tanımanıza yorumlanıyor.

Rüyada Yılan Boğmak

Rüyada yılan boğmak; ümidi olunmayan yerden rızka, düşmana galip gelmeye ve onu üzecek bir şeye sahip olmaya tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılan Başı Kesmek

Rüyada yılan başı kesmek; çıkarının bittiği yerde dostluğu bitiren bir kişi ile tabir edilir. Bu rüya düşmanı için büyük bir felakete delildir.

Rüyada Yılan Balığı Görmek

Rüyada Yılan balığı görmek; bela geleceğine veya bir daha geri dönemeyeceği bir yolculuğa gitmesine, güzel ahlaklılar için güzel ve dindar bir kadınla evliliğe.

Rüyada Yılan Beslemek

Rüyada Yılan Beslemek iyilik ile ve Allâhü Teâlâ tarafından rahmet ile tabir olunur. Rüyada yılan beslediğini görmek; düşmanlarının kendisine hizmet etmesine işaret eder.

Rüyada Yılan Başı Görmek

Rüyada Yılan Başı Görmek; bu rüyayı görenin, bünyesi sağlam halk arasında sevilip sayılan dürüst bir adam ile tabir olunur.

Rüyada Yılan Ağzı Görmek

Rüyada Yılan Ağzı Görmek; çok ibadet eden kendi fikir ve görüşlerini benimseyip kimsenin fikir ve görüşünü ka­bul etmeyen fakat doğru yoldan ayrılmış olan lider bir kişiye işaret eder.

Rüyada Yılan Okşamak

Rüyada Yılan okşamak; Bir yılanla uğraştığını gören, düşmandan zarar görür. Rüyada yılanı okşadığını görmek, düşmanına yardım etmek ve onun yaptığı bir işi sevimli görmek demektir.

Rüyada Kara Yılan Görmek

Rüyada kara yılan görmek; bu rüyayı gören kimse bir sırra vakıf olur bir kimse hakkında yada düşmanı hakkında bir sır öğrenir denilmiştir. Ebû Sâid’ül Vaâz (r.a) demiştir ki: Rüyada kara yılan görmek mal sahibi edecek kazanca

Rüyada Sarı Yılan Görmek

Rüyada Sarı yılan görmek; bu rüyayı gören kimsenin düşmanı ve çekemeyen haset eden bir kimsesi varsa, hastalanır. Rüyada Sarı yılan görmek, hastalıklı ve zayıf düşmana işaret eder.

Rüyada Yeşil Yılan Görmek

Rüyada yeşil yılan görmek; Yeşil yılan din düşmanıdır. Rüyada kırmızı yılan görmek ise, taraftar ve akrabası çok olan kuvvetli düşmana tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Siyah Yılan Görmek

Rüyada Siyah yılan görmek; bir kimse rüyasında siyah yılan görse, eğer gördüğü bu yılan siyah renkli olup yanında küçük yılanlar varsa hizmetçileri ve yardımcıları çok olur, küçük yılanlar yoksa zenginliği artar, tutumlu olur denilmiştir. Rüyada siyah yılan görmek mal ve itibar demektir.

Rüyada Beyaz Yılan Görmek

Rüyada beyaz yılan görmek; Kirmâni (r.a) demiştir ki: Rüyada beyaz bir yılan görüp bunu tuttuğunu gören, halk içinde değeri artar, hatırı sayılır.

Rüyada Renkli Yılan Görmek

Rüyada Renkli Yılan görmek; Başının üzerinde yılan görenin hükumet adamlarının yanında kıymeti artar, Rüyada renkli yılan gören şan ve şöhrete nail olur.

Rüyada Suda Yılan Görmek

Rüyada Suda yılan görmek; eline ummadığı bir işten para geçer. Bazen bu rüyayı gören, bir belaya düşer denilmiştir.

Rüyada Küçük Yılan Görmek

Rüyada küçük yılan görmek; bu rüya görenin sıkıntılardan kurtulup rahatlığa kavuşmaya yada fakirleştikten sonra zenginliğe kavuşacağına işarettir.

Rüyada Büyük Yılan Görmek

Rüyada büyük yılan görmek; bir hastalık veya felaket yüzünden malını harcamak mecburiyetinde kalmaya rüyanız yorumlanmaktadır.

Rüyada Zehirsiz Yılan Görmek

Rüyada Zehirsiz yılan görmek;  Geniş yetki ve rızka kavuşmak, ihtiyacın giderilmesi, güç ve değerinin artması, maksadına ermek.

Rüyada Altından Yılan Görmek

Rüyada altından yılan görmek; büyük bir makama kavuşacağına işarettir. Genelde bu rüyayı gören kimsenin büyük bir mevkiye erişeceğine işarettir.

Rüyada Çıngıraklı Yılan Görmek

Rüyada Çıngıraklı yılan görmek; ya tek olarak veya arkadaşlarıyla bir yolculuğa gider veya eşi başka bir yerde kalır.

Rüyada Kobra Yılanı Görmek

Rüyada Kobra Yılanı görmek; bu rüyayı görenin, Ömrü uzun, rızkı bol, rahmete müstahak ve Allah’ın rahmetiyle günahları affolur.

Rüyada Boğa Yılanı Görmek

Rüyada Boğa Yılanı görmek; Bazıları sevinç ve feraha, bazıları da isminin ve şanının duyulmasına ve bir işte takdir edilmesine yorumlanır.

Rüyada Engerek Yılanı Görmek

Rüyada Engerek Yılanı görmek; Dünyada ise halk nazarında hürmet ve itibarını yitirmeye tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Boynuzlu Yılan Görmek

Rüyada boynuzlu yılan görmek; tırnaklı, pençeleri ve boynuzları olan yılan görmek gayet şerli, kıskanç ve büyük bir düşmana tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılanla Boğuşmak

Rüyada Yılanla Boğuşmak; Düşmanla münakaşa etmek ve savaşma eğer yılana galip gelirse düşmanına karşı muzaffer olunur denilmiştir.

Rüyada Ağzından Yılan Girmesi

Rüyada Ağzından Yılan Girmesi; Sıkıntı ve hastalık demektir. Boğazından yılan çıkması ve sonra çıkıp toprağa girdiğini görmek ecelinin geldiğine tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Ağzına Yılan Girdiğini Görmek

Rüyada ağzına yılan girdiğini gören, büyük ilme kavuşur, elde eder. Eğer ilim tahsil eden biriyse ilmi artar ve halk arasında sevilir.

Rüyada Ağzından Yılan Çıkması

Rüyada Ağzından yılan çıktığını görmek;  kötü ve ağır bir söz söyler ve ondan zarar görür. Bu rüyayı gören kişi düşmanıyla tartışır ve düşmanına kötü laf söyler denilmiştir.

Rüyada Boğazdan Yılan Çıkması

Rüyada Boğazından Yılan Çıkması; Yılanın kulağından, göbeğinden ve boğazından çıktığını görmek ailesinin rüya sahibine düşman olduğuna tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yolda Yılan Görmek

Rüyada Yolda Yılan Görmek; düşmanının dışarıda olduğuna ve bir konuyla ilgili onla karşılaşacağına ve daha dikkatli öfkesine hakim olması gerektiğine delalet eder.

Rüyada Cebinden Yılan Çıkması

Halid’ül-Isfahanî diyor ki: Rüyada Cebinden yılan çıktığını görmek, bu rüyayı gören oğlu kendisine düşman olur. Yastığı veya yatağı üzerinde bir yılan öldürdüğünü görenin eşi vefat eder.

Rüyada Yılan gibi Ejderha Görmek

Rüyada ejderha görmek; Bir ejderhaya sahip olduğunu gören, bir makama geçer, ejderha rüya sahibinin cinsi organını yutarsa eşi yabancı birisi ile haram olan cinsel ilişkide bulunur.

Rüyada Burnundan Yılan Çıkması

Rüyada burnundan yılan çıkması; mal, mülk ve paraya tabir edilir. Bu rüyayı gören kişi borçlu ise borçlarından kurtulmasına delalet eder.

Rüyada Göğsünden Yılan Çıkması

Rüyada Göğsünden yılan çıkması; hasta için şifa bulmaya, düşmanı olan için düşmanının güç kazanmasına, düşmanı olmayan için geçici bir sıkıntıya düşmek ile tabir edilir.

Rüyada Yılan Görmenin Psikolojik Anlamı

Rüyada yılan görmek ve yılanın kendisini ısırdığını görmek, gizli ve herkesten saklanan bir takım sırların olmasına ve bunların açığa çıkmasına bundan dolayı endişe duymaya delalet eder. Aslında bu rüyayı görenler için her şey yolunda gidiyormuş gibi görünse de, aniden bu rüyanın psikolojik etkisiyle bir takım şeyler ters gitmeye başlar. Rüyada yılan görmek bir çok manada anlam ve önemle yorumlanır.

Bu rüya genelde her kese anlatılmaz ve alim kimseler tarafından yorumlanmalıdır. Sebebine gelince rüyada yılan gören kimse bir takım olumsuzlukların etkisine girmiştir. Bunu yersiz yorumlar ve anlamsız yorumlar ile süsleyen kimselere yorum tabir ettirmek, tabir ettirdiğiniz kişinin ‘Yılan rüyası’ hakkında olumlu veya olumsuz anlamsız etkilerine maruz kalmaya ve kötü nazarlarını almaya sebep verebilir.

Modern Rüya Tabirlerine Göre Yılan Görmek

Rüyada yılan Olumlu bir sembol olarak nitelendirilir, ama bu neye göre önem kazanır, onu kısaca belirtelim. Rüyada yılan gören kişi eğer yılana üstünlük ve başarı sağlıyorsa, bu rüya anlam ve önem bakımından rüyayı görene olumlu mana kazandırır.

Rüyada yılanlar görmek modern rüya tabirlerine göre şifa, dönüşüm, bilgi ve bilgeliği temsil ederler. Bu kendini yenileme ve olumlu bir değişimin göstergesi olarak görülebilir.

Rüyada Yılan Gören nelere dikkat etmelidir?

Rüyada yılan görmeyen yok denecek kadar az olduğunu düşündüğümüzde bunun ne kadar büyük bir önem taşıdığını anlamış oluruz. Yılan rüyası Alternatif olarak İslami Kaynaklara göre şu şekilde anlam kazanıyor, yılan günahları, tehlikeli ve yasak cinsel ilişkileri, hırs ve öfkeyi temsil eder ve gücü iktidarı ve gizliliği simgeler.

Rüyada evde veya özellikle yatak üzerinde bulunan bir yılan görmek, mahrem korkularınızla veya mahrem yakınlaşmalar ile neticelenir. Bu özel mahrem hayatınız ve yaşantınızdaki korkular öz güven eksikliği veya karşı tarafla ilgili olabilmektedir.

İslami Rüya tabirleri yorumlarına göre; Eğer rüyanızda yılandan korkuyorsanız korku ve dürtüleriniz olduğuna ve baskın bir hayat altında çevrenizde sizi olumlu yada olumsuz etkilen insanlar olduğuna işaret etmektedir.

Rüyada Delil Bulmak Görmek

Delil Bulmak

RÜYADA DELİL BULMAK: Rüyada delil görmek, dava etmek veya edilmek, ve gizli düşmanlığa tabir edilip, yorumlanır. Rüyada bir konuda belge getirdiğini gören kimse, bir insanla mahkemelik olur.

Rüyada Delil Aramak

Rüyada Delil Aramak; Rüyada bir şeye delil getirmeye çalıştığı halde bulup getiremeyen ve bundan dolayı üzüntü duyan, devasını kaybeder.

Rüyada Delilleri Yok Etmek

Rüyada Delilleri Yok etmek; bir sır tutmaya ve isyana, haksız yere bir kimseye zulmetmeye ve bir kimsenin hakkını yemeye işaret eder.

Rüyada Delil Saklamak

Rüyada Delil Saklamak; Bunlarda dahi güzellik ve çirkinlik tabir esnasında nazarı dikkate alınacak mühim bir noktadır.

Rüyada Delil Bulmak

Rüyada Delil bulmak; dava ve mahkemeye bir kimse tarafından şikayete ve haksızlık, düşmanlık ile rüyanız tabir, edilip yorumlanır.

Rüyada Meczup Görmek

Meczup

RÜYADA MECZUP: Kendini rüyada meczup görmek, sıkıntıya düşmeye, sıkıntıda ve düşüncede olan bir kimse bu rüyayı görse dertlerinden kurtulacağına delalet eder.

Rüyada Meczup Erkek Görmek

Rüyada Meczup Erkek Görmek; dertlerinden kurtulmaya ve sıkıntılarından feraha kavuşmaya, beklediği bir olayın hayır ile neticelenmesine tabir edilip yorumlanır.

Rüyada Meczup Kadın Görmek

Rüyada Meczup Kadın Görmek; bir konuda belge getirdiğini gören kimse, bir insanla mahkemelik olur. Meczup rüyası aslında sıkıntılardan kurtulmak ile tabir edilir.

Rüyada Saf Birini Görmek

Rüyada Saf Birini görmek; bu rüyayı gören kişi için şöyle denilmiştir. Bazı Sadık arkadaşları kendisine düşmanlık eder demişlerdir.

Rüyada Deli Birini Görmek

Rüyada deli olduğunu görmek, faizden haram para kazanmaya yorumlanıp tabir edilir. Rüyada Deli Görmek; Cinnetten sar’aya tutulup aklını kaybeden ve kendini bilmez olan bir belaya uğrar, ya sihre tutulur, ya malı yağma olunur, herhalde bir büyük bir felakete düşer.

Rüyada Para Görmek

Para

RÜYADA PARA: Bazen de kötülüğe, alçak söze ve bağırmamaya işarettir. Rüyada para görmek, dostlarıyla görüşmeye işarettir. Çorabı içinde görülen para, abdest bozmaya işarettir. Rüyada Para görmek İslami tabiri, ile bu sayfamızda ayrıntılı yorumlanmıştır.

İslami Tabirleri: Rüyada para, Bazen de rüyada görülen paralar; kedere, üzüntüye, darlığa ve kendisine üzüntü verecek sözler duymaya işarettir.

Diyanet Yorumları: Para Rüyası, iki türlü tabir olunur. Rüyada para vermek almaktan daha hayırlıdır. Rüyada para verdiğini gören kimse başarıya ve kazanca ulaşır denilmiştir.

İmamı Nablusi (r.a) diyor ki: Para Rüyada görmek, bozuk para görmek sıkıntı ve hüzne işaret eder. Rüyada Demir para görmek; laf ve söz işitmeye tabir edilir.

Rüyada Para Almak

Rüyada Para Almak; büyük bir devlet başkanından veya büyük bir kimseden bir akıl veya nasihat almaya işarettir. Rüyada Para aldığını görmek; yardım görmeye birileri tarafından takdir edilmeye işaret eder.

Rüyada Para Bulmak

Rüyada Para Bulmak; dostluğa ve muhabbete, rüyada yolda para bulmak, iyiliğe delâlet eder. Rüyada Para bulmak durumu yokken birden önünde para olduğunu görmek, ani bir değişikliğe işaret eder.

Rüyada Para Vermek

Rüyada Para Vermek; hayır için veriliyorsa kişinin hayrına ve selametine umduğuna kavuşmaya ve kolay kazanca delalet eder. Rüyada Yardım için para vermek faydalı işe ve bol kazanca delalet eder.

Rüyada Para Saymak

Rüyada Para Saymak; sıkıntılı bir döneme girmeye, hesabını kitabını iyi yapmaya işaret eder. Rüyada Para sayarken birini görmek; çevresinde sıkıntılı kimseler olduğuna işaret eder.

Rüyada Kağıt Para Görmek

Rüyada Kağıt para görmek; iki şekilde tabir olunur, bu para elinde veya cebinde ise şans, kısmet ve talihin açılması demektir. Rüyada Kağıt para görmek, kazancın ve kısmetin artmasına, boş söz konuşan bir kimse tarafından laf işitmeye delalet eder.

Rüyada Cebi Para Dolu Görmek

Rüyada Cebi Para Dolu görmek; bildiği bir işte başarı sağlamaya ve bir konuda hedeflerine ulaşmaya şansın ve kısmetin bollaşıp varsa bir bağlılığı çözülmesine işaret eder.

Rüyada Yırtık Para Görmek

Rüyada Yırtık para görmek; sıkıntılı bir döneme girmeye ve kazancın azda olsun eksilmesine ve beklemediği bir yerden zarara uğramaya ve beklediği bir para varsa gecikmesine işaret eder.

Rüyada Eski Para Görmek

Rüyada Eski para görmek; beklediği gibi bir işin neticelenmediğine ve ilerisi için beklediği bir işin yada olmasını arzu ettiği bir konunun gecikmesine üstünden zaman geçmesine sabır göstermeye işaret eder.

Rüyada Tarihi Para Görmek

Rüyada Tarihi Para Görmek; şansın ve kısmetin erkek ve kız için artmasına ve kadrinin kıymetinin çoğalmasına, değer bilen biri tarafından bekar için evliliğe ve mutluluğa delalet eder.

Rüyada Yeni Para Görmek

Rüyada Yeni Para Görmek; Sevinç, yardım, muradına ermek, zafere işaret eder. Rüyada Yeni para almak hayırlı bir işte muzaffer olmaya, yeni para verdiğini görmek, insanlara fayda sağlayacak bir işte gayret etmeye delalet eder.

Rüyada Para Aramak

Rüyada Para Aramak; kedere, üzüntüye, darlığa ve kendisine üzüntü verecek sözler duymaya işarettir. Rüyada Para Aradığını görmek; şansın ve kısmetin azalmasına geçici olarak sıkıntıya düşmeye işaret eder.

Rüyada Para Kemeri Görmek

Rüyada Para Kemeri görmek; birikime ve elinde parasını tutan kimseye ve çok çalışan kişiye kazancını kontrol altında tutan kimseye tabir edilip yorumlanır.

Rüyada Para Kesesi Görmek

Rüyada Para Kesesi görmek; mal, mülk, kazanç ve bol rızk demektir. Rüyada Para kesesinde altın yada gümüş görmek, başarıya ve bolluğa tabir edilir.

Rüyada Altın Para Görmek

Rüyada Altın Para Görmek; altından para basıyorsanız, dini yaşamınız hayatınızın içerisinde daha fazla yer tutmaya başlayacak. Rüyada Altın para, Temel dini vazifelerinizi yerine getirmeye başlayacaksınız.

Rüyada Gümüş Para Görmek

Rüyada Gümüş Para Görmek; kısmete ve evliliğe yorulur. Rüyada Gümüş para almak vermek ve görmek; bekar için evlilik demektir.

Rüyada Madeni Para Görmek

Rüyada Madeni para görmek; hoş olmayan söze ve laf işitmeye can sıkılmasına ve bir söz laf işitmeye rüyanız tabir edilip yorumlanır.

Rüyada Para Çalmak

Rüyada Para Çalmak; Diğer rüya tamircilerinin görüşüne göre Dünyaya meyil ve iyi bir gelecektir. Rüyada Para çaldığını görmek, sıkıntıya düşmek ve hataya sapmak ile tabir edilip yorumlanır.

Rüyada Para Çaldırmak

Rüyada Para Çaldırmak; bir konuda mağdur olmaya istemediği bir laf ve söz işitmeye delalet eder. Rüyada Para Çaldırdığını görmek, istemeden zarara uğramaya ve kayba işaret eder.

Rüyada Para Harcamak

Rüyada Para Harcamak; israf yere harcadığını gören kimse zarara uğrar, Rüyada hayır yolda para harcadığını görmek, zorlukların üstesinde gelmeye ve kazanç ile bol rızka tabir edilir.

Rüyada Parasız Olmak

Rüyada Parasız olmak; maddi sıkıntısını kafasına takmayan vurdum duymaz ve işlerinde rahat, soğuk kanlı kimseye rüyanız delalet eder. Rüyada Para görmek İslami tabirlerine göre, parasız olduğunu görmekten daha hayırlıdır.

Rüyada Para Dolu Cüzdan Görmek

Rüyada Para Dolu Cüzdan Görmek; ummadığı bir sebepten dolayı meydana gelecek bir hayırı iyiliği kabule işaret eder. Rüyada içi para ile dolu cüzdan görmek; ileride kazanç sağlayacak sabırla artacak paraya delalet etmektedir.

Rüyada Para Düşürmek

Rüyada Para Düşürmek; açıklanan bir söz dolayısıyla özür dilemeye delâlet eder. Rüyada Parasını düşürdüğünü görmek, bir konuda itibar görmeyen ve zarara uğrayıp kısa sürede durumunu düzelten kimseye işaret eder.

Rüyada Para Destesi Görmek

Rüyada Para Destesi görmek; Diğer rüya tabiri yapan kişilerin görüşüne göre Dünyaya meyil ve iyi bir gelecektir. Rüyada Deste deste para görmek; kısmet ve şans, mal, mülk ve kazanç demektir.

Rüyada Para Hesaplamak

Rüyada Para Hesaplamak; geçimi için çok çalışan ve iyi niyetli bir adama işaret eder. Rüyada Para hesapladığını görmek; kısa bir süre sıkıntıya düşmeye ve dar geçime uğramaya işaret eder.

Rüyada Para Kasası Görmek

Rüyada Para Kasası Görmek; Sevinç, yardım, muradına ermek, zafer demektir. Rüyada Para kasası görmek, sır tutmaya ve kazanç sağlamaya

Rüyada Para Kazanmak

Rüyada Para Kazanmak; güzel, zengin ve şerefli bir kadınla da tabir olunur. Rüyada Para Kazandığını görmek; tevazuya ve çok çalışkan bir kimseye tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Para Zarfı Görmek

Rüyada Para Zarfı görmek; birine meyil ve sevgiye tabir edilip, yorumlanır. Rüyada içi para dolu zarf görmek, emeğinin karşılığını alacağına bir işte başarı sağlamaya işaret eder.

Rüyada Para Bozdurmak

Rüyada Para Bozdurmak; Elem ve tasa duymaya ve maddi sıkıntı yaşamaya üzüntülü bir hal almaya işaret eder. Rüyada Para Bozdurduğunu görmek, geçim sıkıntısı çekeceğine ve bir mühlet harcamalarına dikkat etmesi gerektiğine işaret eder.

Rüyada Para Sayma Makinesi Görmek

Rüyada Para Sayma Makinesi görmek; insanlıktan uzak birine boş yere sevgi ve anlayış gösterdiğine ve boş işlere meyil ederek para kazanma umuduna düşen kimseye işaret eder.

Rüyada Para Yutmak

Rüyada birisinin para yuttuğunu ve abdest bozarken parayı çıkardığını görürse; o kişinin Allah’ı inkar eden birisi olduğuna işarettir.

Rüyada Para Görmenin Psikolojik anlamı

Günümüz dünyasında paranın ve para kazanma mücadelesinin etkisinde olan kimselerin rüyalarında para görme olasılığı baya yüksektir. Rüyada para görmeyen yok denilecek kadar azdır, rüyada para gören kişi simgelediği şekilde tabir olunur, para kazanmayı ve birikimi ve israfı’da içinde barındırır bu rüya bunları göz önünde bulundurarak, İslami Rüya Tabirleri ile kişiye özel rüyanız tabir edilir.

Rüyada Delikanlı Görmek

Delikanlı

RÜYADA DELİKANLI: Rüyada güzel ve güler yüzlü, arzu ve amaçta orta yolu tutan delikanlı görmek, sevinç ve amaca erişmeye tabir edilip, yorumlanır. Bir rivayete göre mutlu edecek bir şeye dair müjdedir.

Rüyada Delikanlı Olduğunu Görmek

Rüyada delikanlı olmak; Rüya sahibi, Rüyada Delikanlı olduğunu görse bu kimsenin rüyasının tabirinde ihtilaf olunmuştur: Bazıları dediler ki, rüya sahibi bolluk ve sevinç içinde olur. Diğerlerinin beyanına göre dininde ve Dünyasında büyük bir eksiklik zuhur eder.

Rüyada Delikanlıya Sarılmak

Rüyada Delikanlıya Sarılmak; Sarıldığı delikanlıyı tanımıyorsa bu rüyayı gören kimse, düşmanını yenerek onu hüsrana uğratıp perişan eder. Tanıdığı bir delikanlıya sarılmak bekar için evlilik, evli kişi için zoru başarmak ve kazanç demektir.

Rüyada Delikanlı ile Konuşmak

Rüyada delikanlı ile konuşmak; bekar bir kız için kısmet demektir. Tüccar için zor kazanılacak paraya yorumlanır. Bazı tabirciler rüya sahibi vefat eder, bazıları da hırs ve emel dolayısıyla bazı Sadık arkadaşları kendisine düşmanlık eder demişlerdir.

Rüyada Esmer Delikanlı Görmek

Rüyada Esmer Delikanlı Görmek; Diğer bazı tabircilerin görüşüne göre özellikle görünüş ve giyinmesi yönünden çirkin ise, üzüntü ve keder, göğüs sıkışması ile tabir edilir.

Rüyada Tanıdık Delikanlı Görmek

Rüyada Tanıdık Delikanlı Görmek; Tanıdığı bir delikanlıyı sizi sevindiren bir halde görmek, hayır ve nimettir. Eğer onda yakışmayan ve ayıp sayılan bir şey görülürse bunun tersiyle tabir edilir.

Rüyada Tanımadığın Delikanlı Görmek

Rüyada Tanımadığın delikanlı görmek; Bu rüyada görülen delikanlı tanınmayan biri ise, yorumu iki şekilde yapılır: Birine göre düşman, diğerine göre müjdedir.

Rüyada Genç Erkek Görmek

Rüyada genç erkek görmek; Bu rüyayı gören, Hasta ise iyi görülmez derler. Bazıları da hırs ve emel dolayı siyle bazı Sadık arkadaşları kendisine düşmanlık eder demişlerdir.

Delikanlı Kumral Sarışın ve Beyaz Tenli ise

Ebû Sâid’ül Vaaz (r.a.) diyor ki: İslami kaynaklara göre; Rüyada delikanlı görmek, zararı ve kötülüğü dokunacak bir kimsedir. Eğer görülen delikanlı beyaz tenli ise, dost gözüken gizli düşman, esmer ise, zengin düşman, sarışın ise, ihtiyar zararı ve kötülüğü dokunacak bir kimsedir.

Rüyada Yakışıklı Delikanlı Görmek

Rüyada Yakışıklı delikanlı görmek;  Bunlarda dahi güzellik ve çirkinlik tabir esnasında nazarı dikkate alınacak mühim bir noktadır. Rüyada Güzel delikanlı genç birini görmek; sevinç ve neşe ve zenginlik ile tabir edilir.

Rüyada Temiz Yüzlü Delikanlı Görmek

Rüyada Temiz Yüzlü Delikanlı görmek; başarı ile gelecek hayra, selamete ve güvene, Salih amel işlemeye ve dine yönelip hakkın rızasına çalışmaya rüyanız tabir edilip yorumlanır.

Rüyada Delikanlı Görmek

Bazı rüya tabiri alimlerine göre: Bu rüya düşman ile tabir olunur. Eğer delikanlı çirkin ise, asla olmayacak şeylere bile zararı ve kötülüğü dokunacak bir kimsedir.

Rüyada Deli Olmak

Deli Olmak

RÜYADA DELİ OLMAK: Bazıları dediler ki: Rüya sahibine Dünya meyleder. Ondan korkar ise, eline mal geçer, eğer meczuba rüya sahibi bir şey verir ise, onun için hayır ve berekettir. Rüyada deli olmak İslami tabirlere göre zengin olmaya ve başarı sağlamaya yorumlanır.

Rüyada Deli Olan Birini Görmek

Rüyada Deli Olan birini görmek; ondan kaçıyorsa veya ona yaklaşıyorsa iki türlü tabir edilir. Dünya’ya talip fakat ondan mahrum olduğuna, eğer ona yetişir ise, Dünya’ya yetişmeye işarettir.

Rüyada Deli olduğunu Görmek

Rüyada Deli olduğunu görmek; Bir kimse kendini meczub (Deli) gibi görse, kendisi gayret göstererek yada kolay yoldan zengin olacak demektir. Bu rüya hayır ve bereket ile yorumlanır.

Rüyada Delilik Yapmak

Rüyada Delilik yapmak ve deli gibi davranmak, kendini delirmiş vaziyette görmek; kişi ehil ise zengin olur değilse faiz ve harama meyleder denilmiştir.

Rüyada Deli Olmak

Bu rüya iki türlü tabir edilir. Rüyada Zengin bir kimse kendini deli görse; haram mala ve faiz yemeye yorumlanır. Rüyada Deli olmak; fakir için ve zengin için eşit tabir edilir ama kişinin takvasına göre iyi veya kötü tabir olunur.

Rüyada Tanıdığı Birini Deli Görmek

Rüyada Tanıdığı birini deli görmek; Bu Meczup rüyası kadın kişi için dünyalık elde etmeye yada dünyalık bol kazanan adama, Bu rüya Dünya’ya talip fakat ondan mahrum olduğunda tam zıttı ile tabir edilir.

Rüyada Deli Görmek

Deli

RÜYADA DELİ: Rüyada deli olduğunu görmek, faizden haram para kazanmaya yorumlanıp tabir edilir. Rüyada Deli Görmek; Cinnetten sar’aya tutulup aklını kaybeden ve kendini bilmez olan bir belaya uğrar, ya sihre tutulur, ya malı yağma olunur, herhalde bir büyük bir felakete düşer.

İslami Tabirleri: Deli rüyası; bir çocuğun deli gibi divane olması babasına servet, sermaye, kıymetli bir eşya veya paraya sahip olmakla beraber zenginliktir.

Diyanet Yorumları: Deli rüyada görmek; Zalim ve sert devlet yöneticisi, azgın hayvan, dininde bozguncu ve günahkar insan, edepsizliği ile tanınan adam, inatçı düşman.

İmamı Nablusi (r.a) diyor ki: Rüyada Deli olmak; yanında bir meczup olup bundan korktuğunu ve ondan kendisine bir zarar gelmediğini görmek, bir zararı ve kötülüğü dokunacak bir kimsedir ki rüya sahibi onun şer ve zararından korunur.

Rüyada Delirmek

Rüyada Delirmek; rüya sahibinin delirmesi, bir musibete uğramaya ve canının sıkılmasına, bazı tabircilere göre bu rüyayı gören bir sihre aklını verir ve kendinde sihir olduğunu düşünür denilmiştir.

Rüyada Deli Olmak

Rüyada Deli olmak; delirmek gibi yorumlanır. Buna ilaveten bu rüyayı gören kimse, umduğu gibi hayatında gelişmeler olmasını ister olmaması onu bozguna uğratır denilmiştir.

Rüyada Deli Kadın Görmek

Rüyada Deli Kadın Görmek; Bazı rüya tabiri alimlerine göre:  Delirmiş kadın Dünya ile tabir olunur. Bir meczup kadını kendisine yüz dönmüş görmek, feyz ve bereketli bir senedir.

Rüyada Deli Adam Görmek

Rüyada Deli erkek görmek; bu rüyada görülen kişinin deli ve divaneliği ise, o senenin verimli ve bereketli olması, ucuzluğudur. Rüyada Deli birini görmek; İslami kaynaklara göre bu şekilde tabir edilmiştir.

Rüyada Deli Kovalamak

Rüyada Deli Kovalamak; bu rüyada çirkin olan bir hali görmek, olası şeylerden birinden zarar gelmesine, meczubun bu hareketinden kendisine bir kötülük gelmediğini görmek, selamet ve emniyete tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Deli Rolü Yapmak

Rüyada Deli Rolü yapmak; ayrılık ve uzaklaşmaya işaret eder. Rüyada Deli rolü yapan birini görmek; rüya gören kişi bir mühlet sevdiklerinden ayrı kalır denilmiştir.

Rüyada Deli Doktoru Görmek

Rüyada deli Doktoru Görmek; musibetlerden ve sıkıntılardan kurtulmaya, aksiliklerin ortadan kalkmasına, beklenmedik gelişmeler ile hayatının değişmesine işaret eder.

Rüyada Deli Dövmek

Rüyada Deli Dövmek; bu rüyayı gören kimse bir sıkıntıdan dolayı çevresinde bir takım kişileri suçlar ve o kimselerin kötü nazarını alır demişlerdir.

Rüyada Deliden Kaçmak

Rüyada Deliden Kaçmak; itibarın artması ve dünyalık kazançlar elde etmek ile yorumlanır. Rüyada Delinin kovaladığını görmek; başına gelecek güzel bir olaya delalet eder.

Rüyada Sopa Görmek

Sopa

RÜYADA SOPA: Sopa rüyası hanım ve koca ile tabir edilir. Bir rivayete göre rüyada sopa görmek, tasa, üzüntü, gam ve yas’a, sinirlerin gerilmesine, baş ağrısına işarettir. Rüyada Elinde sopa görmek maksada ulaşmaya işaret eder.

Rüyada Sopa Kırmak

Rüyada Sopa Kırmak veya kırık sopa görmek; Tabirci rüyanın şekil ve tarzına, rüyayı anlatanın hal ve şemasına nazaran bu cihetlerden biri ile tabir etmelidir. Hali iyi vakti iyi ise hayır ile yorumlanır denilmiştir.

Rüyada Sopa Yemek

Rüyada Sopa Yemek; aile halkının sıkıntı ve darlıktan kurtulmasına ya da fakirlikten sonra zengin olmalarına işarettir.Rüyada sopa yemek; dert ve tasaya yorulur ve bir konu hakkında pişmanlık yaşamak demektir.

Rüyada Sopa Atmak

Rüyada Sopa Atmak; geniş rızka, ucuzluğa, hastalıktan şifaya işarettir. Rüyada Sopa attığını görmek; bir konudan dolayı kederlenmeye delalet etmektedir.

Rüyada Sopayla Kavga Etmek

Rüyada Sopayla Kavga etmek; Bekar erkek için evlenmeye, bekar kız için kocaya ve hizmetçiye işarettir. Bu rüya bazı tabircilere göre; elem ve tasa içinde korku ve endişe yaşamaya yorumlanır.

Rüyada Sopayla Birini Kovalamak

Rüyada Sopayla birini kovalamak; dertli kimseye ve vicdanen rahatsız olan kişiye delalet eder. Bu rüyayı gören kişi üzüntü ve sıkıntıya düşer denilmiştir.

Rüyada Sopa Tutmak

Rüyada Sopa Tutmak elinde sopa tuttuğunu görmek; temizliğe, yaraların iyileşmesine, sıkıntıların dağılmasına, borçların ödenmesine işarettir.

Rüyada Sopa Sallamak

Rüyada Elinde Sopa Sallamak; bu rüyayı gören kimsenin yardım görmeden özel işlerini kendi eliyle düzelteceğine işarettir.

Rüyada Sopayla Birini Dövmek

Rüyada Sopayla birini dövmek; rüya sahibinin bir kimseye yardımda bulunmasına eğer rüyasındaki kişiyi tanıyorsa aralarında bir sürtüşme olacağına dikkatli olunması gerektiğine delalet eder.

Rüyada Baston Görmek

Baston

RÜYADA BASTON: Rüya sahibi rüyasında elinde baston görse genç biri için bir takım zorluklara işaret eder. Rüyada Bastona yaslanmak bir kimseden yardım görmeye tabir edilir. Elinde baston olduğunu gören kişi amacına ulaşır isteklerine kavuşur denilmiştir.

Rüyada Baston Vermek

Rüyada Baston vermek; bir kimseye isteyerek yardım etmeye, bir işe başlayarak ortak hareket etmeye yorumlanır. Baston vermek rüyası menfaat ve yardım sağlamaya işaret eder.

Rüyada Baston Kırılması

Rüyada Baston kırılması; bir kimsenin yardımını alırken yardımın kesilmesine ve ortada kalmaya yorulur. Bir rivayete göre hayırlı ve zengin bir kadın ile evlenmeye delalet eder.

Rüyada Bastonla Yürümek

Rüyada Bastonla yürümek görmek; büyük bir hayra erer ve elinin emeğinden kazandığı şeyden fukaraya bağışlar. Eğer layık ise, halkın üzerine yönetici olur.

Rüyada Baston Kaybetmek

Rüyada Baston Kaybetmek; bu rüyayı gören kimse, iyilik, maddi menfaat ve yardım göreceği bir işe başlar. Rüyada Baston kaybeden kimse şansızlığa uğrar denilmiştir.

Rüyada Baston Kullanmak

Rüyada Baston Kullanmak; geçiminin güzel olmasına, maksadına ermeye, işlerinin yoluna girmesine tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Siyah Baston Görmek

Rüyada Siyah baston görmek; bu rüyayı gören kimse, iyilik, maddi menfaat ve yardım göreceği bir işe başlar.

Rüyada Değnek Görmek

Değnek

RÜYADA DEĞNEK: Rüyada değnek görmek, rüya görenin değerli ve şerefli bir kimse olacağına işarettir. Bir değneğe veya bastona dayandığını görmek, rüya görenin şerefli ve değerli bir şahısın yardımıyla isteklerine kavuşacağına işarettir.

Rüyada Değnek Tutmak 

Rüyada Değnek Tutmak; Rüyada Elinde Değnek tuttuğunu görmek; rüya görenin yararına bazı şeylerin olacağına işarettir.

Rüyada Değnek Kırmak

Elinde asa veya baston olduğunu gören, düşmana galip gelir. Bastonun kırıldığını görmek, rüyâ görenin memur ise kovulacağına işarettir. Ticaret ile meşgulse zarar edeceğine işarettir.

Rüyada Değnekle Dövmek

Rüyada Değnekle birini dövmek; o kimseyi tanıyorsa geçiminin kolay olmasına işaret eder. Rüyada Değnekle birini dövdüğünü görmek, o kimsenin hatadan vazgeçmesine işaret eder.

Rüyada Sihirli Değnek Görmek

Rüyada Sihirli Değnek görmek; hayatında büyük değişiklikler olacağına beklemediği bir haberin geleceğine ve yola gideceğine işaret eder.

Rüyada Altın Değnek Görmek

Rüyada Altın Değnek görmek; kadın için hayır ve esenlik demektir. Rüyada Altın değnek görmek şans, kısmet ve sabra delalet eder.

Rüyada Koltuk Değnek Görmek

Rüyada Koltuk Değnek görmek; yardım almaya ve bir kimsenin kendisini övmesine ve bir yolculuğa gitmeye rüyanız yorumlanır.

Rüyada Beyaz Değnek Görmek

Rüyada Beyaz Değnek görmek; şansın ve kısmetin artmasına bolluk ve genişliğe tabir edilir. Rüyada Beyaz Değnek görmek; bekar için evlilik demektir.

Rüyada Değnekle Dayak Yemek

Rüyada Değnekle Dayak Yemek; Zenginse malın artacağına işarettir. Bazı tabircilere göre rızkını kolaylıkla elde edeceğine işarettir. Bir görüşe göre; velayete ve mutluluğa işarettir.

Rüyada Değnekle Bir şeye Vurmak

Rüyada Değnekle bir şeye vurmak; Birine bastonuyla vurduğunu görmek; ona karşı söz söylemeye delâlet eder. Bastonuyla bir taşa vurup oradan su çıktığını görmek, fakir ise zengin olacağına işarettir.

Rüyada Değneğe Dayanmak

Rüyada Değneğe dayanmak; büyük bir kimseden destek ve yardım görmeye, bir ziyarete rüyanız tabir edilir. Rüyada Değneğe dayanmak bir iş için destek almak demektir.

Rüyada Elindeki Değneğin Kısalması

Rüyada elindeki değneğin kısalması; istek ve arzusuna kavuşa mamaya delalet eder. Rüyada elindeki değneğin kısa olduğunu görmek, istediği bir işin gerçekleşmeyip yarım kalmasına yorumlanır.

Rüyada Elindeki Değneğin Uzaması

Elindeki bastonun uzadığını görmek, rüya görenin amacına ulaşacağına işarettir. Kısaldığını görmek, rüya görenin isteklerine ulaşamayacağına işarettir.

Rüyada Değneğin Yılan Olması

Rüyada Değneğin Yılan Olması; Elindeki bastonun yılan olduğunu görmek, dostunun düşman olacağına delâlet eder. Rüyada Değnek görmek; bu rüyayı gören kişi için şöyle yorumlanmıştır. Değerli ve şerefli bir kimse olacağına işarettir.

Rüyada Değirmenci Görmek

Değirmenci

RÜYADA DEĞİRMENCİ: Rüyada değirmenci görmek; değirmende öğütülen buğday miktarınca kendi kendini ve Dünyasını düzeltmeye çalışan bir kimseye işarettir. Rüyada Değirmenci görmek; Bir rivayete göre de rızkını elde etmek de zahmet çeken ve insanlara o kimseden hayır hasıl olan kimse ile tabir olunur.

Rüyada Değirmenci Olduğunu Görmek

Bir kimse rüyada yaşlı bir değirmenci görse; o kimsenin dedesi ve dostu vasıtasıyla değirmende öğütülen unun miktarınca ve değirmencinin sarf ettiği emek nispetinde Dünyanın o kimseye meylettiğine delalet eder.

Rüyada Değirmencilik

Rüyada Değirmencilik görmek; Kendisine yetecek kadar un öğüttüğünü gören kimse, kendisine yetecek miktarda geçimini temin eder.

Rüyada Değirmenci Görmek

Rüyada Değirmenci Görmek, hayır ve bereket demektir. İki, üç, dört veya bundan az ya da daha fazla kimse için yetecek miktarda un öğüttüğünü gören kimsenin, rızk ve geçimi o miktarda olur.

Rüyada Genç Değirmenci Görmek

Eğer gördüğü değirmenci genç ise, rüyayı görenin rızkı, düşmanının yardımıyla meydana gelir. Yaşlı ise rızkı dedesi veya dostu vasıtasıyla elde edilir. Yaşlı değirmencinin saç ve sakalındaki be­yazlık siyahla karışıksa veya değirmenci iri yarı bir adamsa bu rüya daha da kuvvetlidir.

Rüyada Değirmenci Görmenin Psikolojik Anlamı

Değirmenci, halkı iyi yaşamaya teşvik eden bir kimseye delâlet eder. Buğday öğütücüsü nü görmek; hastalığa ve sırları ifşa etmeye delâlet eder. Bazen bu kimseyi, gizli işlere, ilim öğrenmeye, öğretmeye ve tekrarlamaya işaret eder.

Bir kadın zağferan öğüttüğünü görse, o kadın kendisi gibi bir kadınla aykırı ilişkilere girer. Hububat öğütücüsü nü görmek, gam ve kederlerin gitmesine ve temizliğe delalet eder. Sedir ağacının yaprağını öğüten kimsenin rüyasının tabiri de böyledir.

Rüyada Değirmen Görmek

Değirmen

RÜYADA DEĞİRMEN: Ebû Sâid’ül Vaaz (r.a.) demiştir ki: Rüyada Değirmen Görmek; Su değirmeni siyaseti güzel, görüşü hak ve doğru, malı ve serveti çok adam ile tabir edilir. Değirmenin dönmesi yolculuğa, rızkın toplanmasına, bir rivayete göre savaş çıkacağına tabir edilip, yorumlanır.

İslami Tabirleri: Değirmen rüyası; Değirmen rüya sahibinin veya bir belli şahsın mülkü ise, bu husumet ve öldürme yalnız onlarla ilgili olur.

Diyanet Yorumları: Değirmen rüyada görmek; hayır ve bereket sağlık mutluluk demektir. Değirmen çarkının kırılması sahibinin vefatına tabir edilip, yorumlanır.

İmamı Nablusi (r.a) diyor ki: Rüyada Değirmen görmek; Sağlık ve Sıhhat demektir. Değirmende bir bozukluk olup işlemediğini veya taşının çalındığını görmek, değirmen sahibinin bir zarara uğramasına, bir rivayete göre hasta olmasına işarettir.

Rüyada Su Değirmeni Görmek

Rüyada Su değirmeni görmek; İbni Şirin Rahmetullah demiştir ki: Rüyada değirmen görmek, husumet ve ölüp öldürmeye tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yel Değirmeni Görmek

Rüyada Yel Değirmeni Görmek; Değirmenin yeri ve sahibi belli değil ise, husumet ve ölüp öldürme umumi, yani o civar halkının hepsi için geçerlidir.

Rüyada Un Değirmeni Görmek

Bir değirmen taşının buğdaysız ve boş olarak döndüğünü görmek, yolculuğa, taşın buğday veya diğer hububat üzerinde döndüğünü görmek, halkın halinin şöyle böyle iyi kötü devamına yorumlanıp tabir edilir.

Rüyada Buğday Değirmeni Görmek

Rüyada Buğday değirmeni görmek;  Buğday ile bir değirmene giderek öğütüp un yaptığını gören kimse, hayırlı bir haber veya maddi-manevi bir destek göreceğine.

Rüyada Eski Değirmen Görmek

Rüyada Eski yada Yeni Değirmen Görmek; beş türlü tabir edilir. Birincisi devlet başkanı, İkincisi bakan veya vekili, üçüncüsü kuvvet ve güç, dördüncüsü haklılıktan gelen sınırsız ve ölçülü cesaret, beşincisi emniyet mensubu. Değirmen yeri görmek, dahi bir büyük reis ve hatırlı bir yetkili ile tabir edilir.

Rüyada Değirmen Taşı Görmek

Rüyada değirmen taşının demir veya bakırdan olduğunu görmek, şiddetli husumet ve kıyımdır, değirmen taşının camdan olduğunu görmek, kadınlar yüzünden halk arasında düşmanlık çıkmasına, su değirmenini eliyle çevirdiğini görmek, kimseden yardım görmeden özel işlerini kendi eliyle düzelteceğine işarettir.

Rüyada Değirmen Çarkı Görmek

Rüyada Değirmen çarkı kişinin kendi haliyle yorumlanır. İyi ve sağlamsa hayır demektir. Bir değirmenin gerek su ve gerek hayvan ile döndüğünü görmek, hayır ve berekete, Rüyada değirmen görmek; geçimde kolaylığa tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Değirmen Taşı Görmek

Değirmen Taşı

RÜYADA DEĞİRMEN TAŞI: Rüyada Değirmen taşı görmek, din bilginleri, ilahiyatçılar, evlat, evlilik, altın ve para ile tabir edilir. Rüyada Değirmen taşı ile çalışmak; bereket ve kazanç sağlamaya yorulur.

Böyle bir taşa sahip olduğunu gören kimse, izzete, düşmanı her konuda yenip muzaffer olur, istek ve arzusunu elde eder. Faydası ve değeri olan, işe yarayan, bütün taşları görmek, fayda, huzur, rahat ve bolluğa tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Ağlamak görmek ne demektir

Ağlamak

RÜYADA AĞLAMAK: Rüyada ağlamak ne demek? Ağlama  bağırmadan ağladığını görmek, sıkıntı ve üzüntü ve kederden kurtulmaktır. Rüyada Bağırarak ağladığını görmek, o memleket halkına gelecek büyük bir felaketin işaretidir.

İslami Tabirleri: Ağlamak rüyada; Bağırarak ağladığını görmek, o memleket halkına gelecek büyük bir felaketine işarettir. Ağlamadığı halde gözlerinden yaş aktığını görmek, muradına ermektir.

Diyanet Yorumları: Rüyada ağladığını görmek; sevinç için olmuşsa müjdeye ve beklediği bir konunun gerçekleşmesine delalet eder. Rüyada Ağlamak, gözlerinden yaş çıkmadığını gören kimse, ümit ettiği şeyden mahrum kalır.

İmamı Nablusi (r.a) diyor ki: Ağlama rüyası; iki türlü tabir olunur. Ağladığını, fakat gözlerinden yaş çıkmadığını gören kimse, ümit ettiği şeyden mahrum kalır. Ağladığını ve gözünden yaş yerine kan aktığını görmek, elinden kaçırdığı fırsata pişman olmaya, günahlarına tövbe etmeye tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Birini Ağlarken Görmek

Rüyada Tanıdığı birini ağlarken görmek; gördüğü gibi o kimse sevinçten ağlıyorsa sevince, üzüntüden ise üzüntü, keder ve kaygıya, halkın kınamasına tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Kendini Ağlarken Görmek

Rüyada Kendini ağlarken görmek; Rüyada ağladığını gören kimse, sevincinden büyük bir şenlik yapar. Eğer ağlamak bağırmak ve ah vah ile olur ise, bir büyük bir felakete uğrar.

Rüyada Ağlayıp Güldüğünü Görmek

Rüyada önce ağlayıp sonra gülmek; rüyayı gören kimsenin eceli yaklaşmıştır. Bazı rüya tabiri alimlerine göre: Rüyada ağlamanın en iyisi bağırıp çağırmadan ağlamaktır.

Rüyada Ölmüş Birini Ağlarken Görmek

Rüyada Ölmüş birini yada bir yakınını ağlarken görmek; Rüya alimleri şöyle buyurmuştur. Bunu binden fazla defa tecrübe ettim, her birinde ancak iyilik, güzellik , bereket ve sevinç gördüm. Demişlerdir.

Rüyada Bağırarak Ağlamak

Rüyada Bağırarak Ağlamak; Rüyada yüksek sesle bağırarak, yahut elini yüzüne vurarak, söz söyleyerek ve yakasını yırtarak ağlamak, uyanıkken bu şekilde ağlamasıyla tabir olunur.

Rüyada Sessizce Ağlamak

Rüyada Sessizce Ağlamak; Rüyada sessizce ağlamak İslami rüya tabirlerin de hayırlı sevindirici ve mutluluktan gözlerinizden yaş geleceği bir haberin haneye geleceğine  tabir olunur.

Rüyada Hıçkırarak Ağlamak

Rüyada Hıçkırarak Ağlamak ; Rüyada hıçkırarak ağlamak kişinin korkusuna yada sevincine bağlı rüya yorumu yapılır sevinçten hıçkırmak hayırdır, korkudan üzüntüden hıçkırmak şerdir ve böyle bir haber geleceğine tabir edilir.

Rüyada Gizlice Ağlamak

Rüyada Gizlice Ağlamak ; Rüyada gizlice ağlamak rüyayı gören kişinin günlük yaşantısı da istemediği bir hadiseyle karşılaşacağına ve üzüleceğine tabir olunur. Rüyada gizlice ağlamak ayrılığa da yorumlanır.

Rüyada Ağlayarak Bağırmak

Rüyada Ağlayarak Bağırmak ; Rüyada ağlayarak bağırdığını gören kimsenin yakın çevresinde sevdikleri yada akrabaları arasın da kötü haber alacağına yorumlanır.

Rüyada Ağlamak İsteyip Ağlayamamak

Rüyada Ağlamak İsteyip Ağlayamamak ; Rüyada ağlamak isteyip ağlayamamak rüyayı gören kişinin başına gelecek felaketten kaçındığı ve kendini muhafaza ettiğine yorumlanır.

Rüyada Ağlamak Göz Yaşı Dökmek

Rüyada Ağlamak Göz Yaşı Dökmek ; Rüyada ağlamak göz yaşı dökmek  iyi bir haber yada kötü bir felaket olarak bilinir.Rüyada ağlamanın anlamı sevinci yada üzüntüsü rüya manasını değiştirir.

Rüyada Ağlayan Çocuk Görmek

Rüyada Ağlayan Çocuk Görmek ; Rüyada ağlayan çocuk görmek ve o çocuğa yardım ettiğini gören kişi dünyevi hayatta ondan yardım bekleyenlerin olduğuna yorumlanır.

Rüyada Babanızın Ağladığını Görmek

Rüyada Babanızın Ağladığını Görmek  ; Rüyada babanızın ağladığını görmek  ölmüş babanız ise sevinç yaşıyor ise babanız üzüntüden ağlaması sıkıntı sevinçten ağlaması huzur ve iyi bir haberin yolcusudur.

Rüyada Annenizin Ağladığını Görmek

Rüyada Annenizin Ağladığını Görmek ; Rüyada annenizin ağladığını görmek evli çiftler için haneye sıkıntı ve üzüntünün gireceğine yorumlanır çünkü anne göz yaşı evlada olan hasret ve evladın başına gelecek üzüntülerin işaretidir.

Rüyada Kardeşinizin Ağladığını Görmek

Rüyada Kardeşinizin Ağladığını Görmek ; Rüyada kardeşinizin ağladığını görmek kardeşinizin yada hanenizin başına gelecek maddi sıkıntıların olacağı ve sıkıntı verenlerin pişmanlığı olacağına yorumlanır.

Rüyada Arkadaşınızın Ağladığını Görmek

Rüyada Arkadaşınızın ağladığını görmek; O kimsenin sıkıntı çekmesine  zulüm görmesine tabir edilip, yorumlanır. Eğer sessizce bağırmadan ağlarsa, o kimsenin sevinmesine işarettir.

Rüyada Ağzı Kapatarak Ağlamak

Rüyada Ağzı Kapatarak Ağlamak; Rüyada ağzı kapatarak ağlamak derin bir üzüntünün ve acının içine düşeceğini ve bu sıkıntıda yalnız kalacağına yorumlanır.

Rüyada Göz Yaşı Görmek

Rüyada Göz Yaşı Görmek; Gözleri yaş ile dolu olduğu halde dışarı akmadığını gören kimse, helal mal elde eder. Soğuk gözyaşı üzüntü ve kederden kurtulup sevinmeye, sıcak gözyaşı üzüntü ve kederdir.

Rüyada Gözlerin Dolması

Rüyada Gözlerin Dolması ; Rüyada gözlerin dolması ve bu şekilde ağlayamamak size gelecek olan hayırsız bir haberden uzak durduğunuza ve sıkıntılardan kurtulduğunuza işarettir.

Rüyada Üzüntüden Ağlamak

Rüyada Üzüntüden Ağlamak ; Rüyada üzüntüden ağlamak rüya sahibinin başına gelecek bir hastalığa ve üzüntüye delalet eder lakin bu sıkıntıların geçici olduğuna da yorumlanır.

Rüyada Kuran Okuyarak Ağlamak

Rüyada Allah için ve Kuran Okurken Ağladığını görmek; Eğer ağlaması Allah korkusundan, Kur’ân-ı Kerîm dinlemek veya günahlarını hatırlamak pişmanlığından dolayı ise; rüya sahibinin neşeli ve sevinci olması, gam ve kederinin gitmesiyle tabir olunur.

Rüyada Sevinçten Ağlamak

Rüyada Sevinçten Ağlamak ; Rüyada sevinçten ağlamak haneye yada kişiye gelen güzel sevindirici bir haber olduğu ve tüm arzu ve isteklerinin gerçekleşeceği manasına gelir.

Rüyada Ağlamanın Psikolojik Nedenleri

Rüyada ağlamak rüya sahibinin aslında hissettiği olumlu ve olumsuz duyguların açığa çıkmasıdır. Bunlara şöyle kısaca yorum yapabiliriz. Rüyada ağlamak, sevinç, korku, üzüntü 3 şekilde olur. Rüyada ağladığını gören kimse normal yaşantısında bazı şeylerden etkilenmiş mi etkilenmemiş mi onlara bakılır. Ağlama rüyası güven ve korkuların, hayal kırıklıklarının yeniden dengelenmesini sağlamanın bir yoludur.

İslami Rüya Tabirleri ile rüyalarınız, Gördüğünüz rüya kadar gerçekçi hissedilir ve yorumlanır. Günlük yaşamımızda bazı duygularımızı görmezden gelmeye bastırmaya çalışırız. Ama rüya halinde, savunma mekanizmaları tetikte olmaz ve böylece gün boyunca bastırılmış olan bu duyguların serbest bırakılması için izin verir.

Rüyada Define Görmek

Define

RÜYADA DEFİNE: Define rüyası müjdeli bir haber ve sevineceği bir olayın gerçekleşmesine delalet eder. Rüyada Define görmek iki şekilde tabir edilir. Muradının gerçekleşmesi ve umduğuna kavuşmak demektir.

İslami Tabirleri: Define rüyası müjde ve sevinç demektir. Define bulmak arzu ettiğine kavuşmak ile yorumlanır. İslami kaynaklara göre rüyada define haritası ile define aramak ve define bulmak hayır ile yorumlanır.

Diyanet Yorumları: Define rüyada görmek; bekar için onu bekleyen dünyalığa ve evli kimse için bir isteğinin ve hacetinin gerçekleşmesine tabir olunur.

İmamı Nablusi (r.a) diyor ki: Mübarek alim ve zatların görüşleri define rüyasında önem kazanmıştır. Define görmek ve kendisi bulmuşsa hasta olur. Bir harabede define bulan yakalandığı hastalıktan vefat eder veya hastalığı uzar.

Rüyada Define Aramak

Rüyada Define Aramak; rüya sahibi eğer defineyi arayıp bulursa muradına kavuşur dünyalık elde eder kazancı ve kısmeti artar denilmiştir. Rüyada Define Bulmak veya aradığını görmek; rüyada arayan kişi bulursa niyeti hasıl olur bulmazsa boş bir işe zaman harcamak ile yorumlanır.

Rüyada Define Bulmak

Rüyada Define bulduğunu gören kimse, hasta olur. Bir harabede define bulan yakalandığı hastalıktan vefat eder veya hastalığı uzar. Eğer insanların kullandığı bir yerde define bulursa hastalıktan kurtulur.

Rüyada Define Çıkarmak

Rüyada define çıkarmak; çıkardığı altınları kişi görüyorsa erkek için evlilik demektir. Kadın kimse rüyada define çıkardığını görse; muradına kavuşur hayırlı bir evlilik yapar denilmiştir.

Rüyada Define Yeri Görmek

Rüyada Define Yeri Görmek; endişe ve tasa da olan kimseye ve istenmedik bir yolculuğa çıkmak demektir. Rüyada define görmek hastalık demektir.  

Rüyada Define Paylaşmak

Rüyada Define paylaştığını görmek; az ile geçinen ve geçimini zorluk ile sürdüren bir kimseye ve bu kimse ile bir alışverişinin olmasına rüyanız yorumlanır.

Rüyada Define Kazmak

Rüyada Define kazmak; gömü çıkardığını görmek; muradına kavuşmak demektir. Rüyada Define yeri bulup kazdığını görmek; bazen hastalanmaya ve hasta için vefat etmeye işaret eder.

Rüyada Define Sandığı Görmek

Rüyada Define Sandığı görmek; Rüyayı gören kimsenin hanesinden veya o mekandan herkesin hayır görmesine tabir edilip, yorumlanır. Rüyada Define görmek; hastalık ve sıkıntı veya vefat haberi ile de yorumlandığı da olmuştur.Rüyalarınız hayrolsun dileğiyle.

Rüyada Define Haritası Görmek

Rüyada Define Haritası Görmek; bir harita elinde görmek  dertlerinden ve sıkıntıların kurtulacak bir çıkar yola işaret eder. Rüyada haritayla Define aradığını görmek; rüyayı gören kişi hasta ise hastalığı artar denilmiştir.

Rüyada Hazine Görmek

Rüyada Hazine Görmek; boş işlerle ile uğraşan amaç ve gayesi olmayan gereksiz hevesleri olan kimseye delalet eder. Rüyada Define Yeri bulmak; endişeli ve sıkıcı bir yere ve ziyarete delalet eder.

Rüyada Evinde Define Bulmak

Rüyada Evinde Define bulmak; bu rüya bazen evinde hasta bir kimsenin olmasına veya hasta olan bir kimsenin hastalığının ilerlemesi ile tabir edilip yorumlanır.

Rüyada Define İşaretleri Görmek

Rüyada Define İşaretleri görmek; zevkine ve sefasına düşkün bir adama işaret eder. Bu rüyayı gören kimsenin çevresinde boş vakti çok olan bir adamın olduğunu ve zamanını boşa harcadığını ve bundan dolayı zarar görmeye rüyanız yorumlanır.

Soru Sorabilirsiniz?

İslami Kaynaklara göre rüyanızın detaylı ve anlamlı bir şekilde yorumlanmasını sağladık daha özel rüyalarınız var ise geniş kapsamlı yorum almak isterseniz, rüyanızı bize yazın. İslami Rüya Tabirleri ile rüyanızı size özel yorumlayalım.

Rüyada Değerli Olmak Görmek

Değerli Olmak

RÜYADA DEĞERLİ OLMAK: Rüyada görülen değerli olma hali bunun zıttı olarak aşağılıktır. Bir kimse rüyada kendisinin değerli birisi olduğunu görse, hakir olur.

Rüyada Kıymetli Olmak

Rüyada Kıymetli olmak; beklenmedik bir sıkıntıya ve hor görülüp azarlanmaya işaret eder. Rüyada Kendini kıymetli hissetmekte aynı şekilde yorumlanmaktadır.

Rüyada Değerli Olduğunu Görmek

Rüyada Değerli olduğunu görmek; rüyada yaşadığınız halin tam zıddı ile yorumlanır. Rüyada Kadrinin ve değerinin arttığını görmek beklenmedik bir gelişmeye ve hayatında değişikliğe delalet eder.

Rüyada Birine Değer Vermek

Rüyada tanımadığı bir kimseye değer verdiğini görmek; yabancı bir kimse tarafından aşağılanmaya işaret eder. Rüyada tanıdığı bir kimseye değer verdiğini görmek; o kimseyi görülen halin zıddı ile bir konu yaşamaya yorumlanır.

Rüyada Defter Görmek

Defter

RÜYADA DEFTER: Defter rüyası şöyle yorumlanır; rüya görenin iş hayatında çok zorlu bir döneme gireceğine işarettir. Rüyada defter görmek; Önemli ve ileri gelen şahsiyetler için def­ter ve defterler görmek; arazilere ve hazinelere sahip olacağına işaret eder.

Rüyada Deftere Yazı Yazmak

Rüyada Deftere yazı yazmak; şans ve kısmet ile tabir edilir. Kimilerine göre bu rüya bir işin halli için yardım almak veya yeni bir iş anlaşması yapmak demektir.

Rüyada Deftere İmza Atmak

Rüyada Deftere İmza atmak; menfaat sağlayacak bir işin hasıl olmasına arzu ettiği bir işin halline ve yeni bir iş için anlaşma sağlamaya delalet eder.

Rüyada Defter Almak

Rüyada Defter Almak; sıkıntı ve hüzne düşmeye ve maddi geçim sıkıntısı çeken adama işaret eder. Rüya sahibi aynı zamanda bir iş teklifi alır denilmiştir.

Rüyada Defter Kaybetmek

Rüyada Defter Kaybetmek; şansızlık ve kısmetsizlik demektir. Kimilerine göre rüyada defter kaybettiğini görmek; endişelenmeye delalet eder.

Rüyada Defter Kalem Silgi Görmek

Rüyada Defter görmek; beklediği bir işin halline işaret eder. Rüyada Kalem görmek; bir anlaşmaya işaret eder. Rüyada silgi görmek sıkıntılarından kurtulmak demektir.

Rüyada Defter Sayfası Koparmak

Rüyada Defter sayfası koparmak; uzak bir yolculuğa çıkar ve orada düzenli bir gelire sahip olmaktan mahrum kalır.

Rüyada Deftere İsim Yazmak

Rüyada Deftere Yazı yazmak görmek; hayırlı bir haber veya maddi ve manevi bir destek göreceğine kendisine bir kimse tarafından bir maddi yardım sağlanacağına yorumlanır.

Rüyada Renkli Defter Görmek

İşsiz kimse için rüyada defter görmek; iş bulmaya işaret eder. Bazı tabircilere göre de defter görmek; menfaate ve sıkıntıya işarettir.

Rüyada Define Bulmak

Define Bulmak

DEFİNE BULMAK: Rüyada Define bulduğunu gören kimse, hasta olur. Bir harabede define bulan yakalandığı hastalıktan vefat eder veya has­talığı uzar. Eğer insanların kullandığı bir yerde define bulursa hastalıktan kurtulur.

Rüyada Define Aramak

Rüyada Define aramak; aradığını bulursa amacına kavuşur demektir. Rüyada Define aradığını görmek; eğer define bulamazsa yapmakta olduğu yada yapmayı istediği işte başarı sağlayamadığına işaret eder.

Rüyada Define Kazmak

Rüyada Define kazmak; define bulup kazmak yapmakta olduğu işte başarı sağlamak demektir. Rüyada Define kazmak amaca ulaşmak için harcanan zaman ve başarı için gereken gayreti temsil eder.

Rüyada Define Çıkarmak

Rüyada define çıkarmak; çıkardığı altınları kişi görüyorsa erkek için evlilik demektir. Kadın kimse rüyada define çıkardığını görse; muradına kavuşur hayırlı bir evlilik yapar denilmiştir.

Rüyada Gömü Bulmak

Rüyada Gömü Bulmak; endişede ve tasa da olan kimseye ve istenmedik bir yolculuğa çıkmak demektir. Rüyada gömü bulmak ve gömü çıkardığını görmek; muradına kavuşmak demektir.

Rüyada Define Altın Bulmak

Rüyada Altın bulmak; rüyada define ararken bir küp altın bulmak dertlerinden ve sıkıntıların kurtulacak bir çıkar yola işaret eder. Rüyada Define görmek; kişi hasta ise hastalığı artar denilmiştir.

Rüyada Define Yeri Görmek

Rüyada Define yeri görmek; boş işlerle ile uğraşan amaç ve gayesi olmayan gereksiz hevesleri olan kimseye delalet eder. Rüyada Define Yeri bulmak; endişeli ve sıkıcı bir yere ve ziyarete delalet eder.

Rüyada Def Görmek

Def

RÜYADA DEF: Kirmâni (r.a.) demiştir ki: Rüyada Def çalmak def görmek, Def sesi duymak şöyle yorumlanır.Rüyada usul ve tertibine uyarak bir üstat gibi def çaldığını gören kimse, iyiliğiyle meşhur olmuş edep dışı ve insanları üzecek şekilde konuşan bir kadınla evlenir.

Rüyada Def Çalmak

Rüyada Def Çalmak; Ebû Sâid’ül-Vaâz (r.a.) demiştir ki: Def çalmak erkekler için şöhret veya beladır. Kadınlar için bir hayra tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Def Sesi Duymak

Câferi Sâdık (r.a.) demiştir ki: Bir kadının çaldığı defin sesini işitmek sevinç ve bolluğa, ihtiyar kimsenin çaldığı defin sesini duymak güzel kısmet, mutluluk ve mal ve para sahibi olmaya tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Def Çaldığını Görmek

El-Sâlimi (r.a.) demiştir ki: Rüyada def çaldığını gören kimse, meşhur olur. İyilik yapar ve severse iyi, kötülüğü sever ve yaparsa kötü şöhret kazanır. Bir kadının def çaldığını görmek, o mekandan herkesin hayır görmesine tâbir edilip, yorumlanır.

Rüyada Def Çalan Birini Görmek

Bir kadının def çalması onun şöhretine yorumlanıp tabir edilir. Bir genç erkeğin def çalması düşmandan haberdir, ihtiyar bir kimsenin def çalması onun şöhret ve iyiliğine işarettir.

Rüyada Büyük Def Görmek

Rüyada büyük def görmek, fukara için rahatlığa, devlet baş- kanları, bürokratlar ve zenginler için doğru yola yönelmeye ve diğerleri için hayırla tabir edilir. Bazı tabirciler demişlerdir ki: Rüyada def çalan kadınları görmek, müjde ve selametle tabir edilir.

Rüyada Dedikodu Yapmak

Dedikodu Yapmak

RÜYADA DEDİKODU YAPMAK: Dedikodu yaptığını görmek; beklenmeyen bir zarara uğramaya, Rüyada dedikodu yapmak; hayal ettiği bir şeye ulaşamayan kimseye, Rüyada Söylenti duymak; ziyan olan vakte ve boşa sarf edilen söze işaret eder.

Rüyada Dedikodu Yapıldığını Görmek

Rüyada Dedikodu Yapıldığını görmek; rüya sahibinin kendisi için dedikodu yapılıyorsa, yapan kişiler tanıdık ise o kimselerin sıkıntıya düşmesine, eğer rüya sahibi kendisi ve diğer yanındaki kişilerinde dedikodu yapıldığını görmek, fenalığa ve haksızlığa uğramak demektir.

Rüyada Dedikodu Yapılması

Rüyada dedikodu yapılması, şans ve kısmetin kapanmasına haksız yere eleştirilmeye ve bir konudan dolayı zarara uğramaya ve zayi olacak maddi gidere işaret eder.

Rüyada Dedikodu Yaptığını Görmek

Rüyada Dedikodu yapıldığını görmek; yapan kişilerin halinin ve akıbetin zorluğuna ve haksız yere kazanılan bir şöhrete ve şans eseri galip olunan bir zafere delalet eder.

Rüyada Dedikodu Duymak

Rüyada Dedikodu Duymak; yaptığı iyiliklerin karşılığını göremeyeceğine dair işarettir. Rüyada Dedikodu görmek; amacından uzaklaşan kimseye, Dedikodu yapmak boş yere harcanan zamana delalet eder.

Rüyada Kötülemek

Rüyada Kötülemek ve kötülendiğini görmek; sizi eleştiren ve çekemeyen kimselere, çevrenizde kıskanılmaya ve bazende hayatında eksik olunan bir şeyin tamamlanması gerektiğine yorumlanır.

Rüyada Söylenti Görmek

Rüyada Söylenti Görmek; Arkadaşının veya kendisi hakkında bir söylenti olması, bir başkası hakkında dedikodu yaptığını görmek ile aynı yorumlanır. Bu rüyada ve o mekandan herkesin hayır görmesine tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Kınamak

Rüyada kınamak; Yaptığı şeylerin karşılığını alamayan kimseye işaret eder. Rüyada Dedikodu kınamak ve kınanmak, gıybet yapmak, günaha girmeye ve hataya düşmeye işaret eder.

Rüyada Kınanmak

Rüyada Birini kınamak ve eleştirmek; beğenmediği ve istemediği kimseyi kınamak; O kimseyi eleştiren onun akıbetine düşer denilmiştir. Rüyada bir yakınını kınamak o kimse gibi sıkıntı çekmek demektir.

Rüyada Birinin Gıybetini Etmek

Rüyada Gıybet Etmek; gıybet edilen kimse tanıdıksa o kimsenin bir hakkının yenmesine ve mağdur olmasına işaret eder. Rüyada gıybet etmek; zayıf ve basiretsiz kimseye, Rüyada İftiraya uğramak karmaşık bir durumun üstesinden gelmek demektir.

Rüya yorumları